Archief nieuwsberichten

Berichten die niet helemaal actueel meer zijn, kunnen toch nog informatieve waarde hebben. Daarom hebben we oudere berichten op de website laten staan. Deze zijn te vinden via de zoekfunctie maar staan ook apart onder het kopje Archief

Beroepingswerk (bericht uit Kerkewerk)

De kerkenraad heeft de beroepingscommissie gevraag het beroepingswerk te pauzeren. Dit verzoek houdt verband met de financiële situatie van de gemeente. Er is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld, waaruit blijkt dat we de komende jaren veel onderhoud moeten doen aan het kerkgebouw, de kosten hiervan zijn dusdanig hoog, dat dit grote invloed heeft op de financiële meerjarenraming,

Lees verder »

Jaarrekening 2021 College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening 2021 ligt gereed en wordt behandeld in de kerkenraadsvergadering van 27  juni 2022. De gemeente kan  de jaarrekening op deze website inzien en downloaden. Download hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met J. Klinkenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (tel 06 – 127 132 64). U kunt uw vraag ook per

Lees verder »

Verkiezing ambtsdragers

Op de lijst geplaatst door kerkenraad en automatisch verkozen voor het ambt van ouderling- kerkrentmeester: Jan van der Nagel, Fluitekruid 13. Jan heeft ons laten weten zijn verkiezing te aanvaarden. Wij zijn blij met zijn keuze en wensen hem Gods zegen bij zijn werk straks in de gemeente. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen

Lees verder »

Tekst van de week

Voor u gelezen Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als

Lees verder »

Besluit dominee Alblas

Dominee Alblas heeft besloten om te bedanken voor het beroep dat onze gemeente op hem heeft uitgebracht. Bij zijn besluit speelde een aantal overwegingen een rol. De eerste overweging is dat hij tot de conclusie is gekomen dat het pastorale werk, met name het crisispastoraat, minder hectisch is binnen onze gemeente in vergelijking met zijn

Lees verder »

Bericht van de Hervormde Vrouwen Dienst

HVD Hervormde Vrouwen Dienst In onze gemeente is een groep vrijwilligers actief. Deze groep vrouwen bezoeken de ouderen in onze gemeente vanaf 75 jarige leeftijd bij verjaardagen. Ook organiseren zij samen met de Diaconie de gasten middag en de Adventsmiddag. Dit jaar hopen we weer op 5 oktober een gasten middag met elkaar te organiseren. Deze

Lees verder »
Scroll naar boven