Archief nieuwsberichten

Berichten die niet helemaal actueel meer zijn, kunnen toch nog informatieve waarde hebben. Daarom hebben we oudere berichten op de website laten staan. Deze zijn te vinden via de zoekfunctie maar staan ook apart onder het kopje Archief

Gemeente-avond 24 november 2022

 Op donderdagavond 24 november wordt een ieder hartelijk uitgenodigd voor een gemeente avond. Iedereen is welkom; neem gerust iemand mee. De avond wordt georganiseerd door één groep van de gemeente groeigroepen en het thema is: “Gelukkig zijn de mensen die voor het bruiloftsmaal zijn uitgenodigd”                                              Openb.19:9 De avond begint om 19.30 uur in de kerkzaal.  

Lees verder »

Jeugddienst 27 november 2022

Goed of fout? In de huidige tijd komt er van alles op ons af, ook zaken die soms haaks op ons geloof staan of op onze persoonlijke opvoeding, normen en waarden. Om enkele voorbeelden te geven: afgelopen maand vierden veel mensen Halloween, steeds meer winkels zijn open op zondag, samenwonen wordt steeds normaler. Hoe weet

Lees verder »

Adventsmiddag 8 december 2022

Advent is een tijd van uitzien naar,Advent is een tijd van wachten,Advent is een tijd waarin we stilstaan bij de komst van Jezus Christus. Dit willen we met elkaar doen op de Adventsmiddag, die gehouden wordt op donderdagmiddag 8 december van 15.00 – 17.00 uur in de kerkzaal. Om 14:45 uur gaat de zaal open

Lees verder »

Diaconie (uit Kerkwerk)

We mogen terugkijken op een geslaagde gastenmiddag. Verderop vind u hierover een verslag. Binnenkort is het Dankdag, op woensdag 2 november. Samen met basisschool de Burcht willen we die dag als teken van dankbaarheid boodschappen meenemen naar de kerk, die we dan na afloop gezamenlijk aan zullen bieden aan de voedselbank. Op dit moment is

Lees verder »

Verkiezingen

Voorgedragen door kerkenraad voor het ambt van ouderling met de opdracht Pastoraat Overduin: Rina (Catharina) Haasnoot-van Duijn, Joghtlaan 23. Rina heeft ons laten weten haar verkiezing te aanvaarden. Wij zijn blij dat zij zich beschikbaar stelt voor dit ambt. Rina is al vrijwilligster op Overduin. Rina zal de heer Arie Oosthoek opvolgen. Bezwaren tegen de

Lees verder »

Dankdag voor Gewas en Arbeid: 2 november

God van de schepping, Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt.Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.Leven dat mag bloeien, tot Uw eer. Wij danken U dat U ons aan elkaar hebt gegeven: zon, maan, sterren,

Lees verder »
Scroll naar boven