Bericht van de Diaconie

Op zondag 23 juni zal de uitgangscollecte voor het binnenlandsdiaconaat zijn. Ditmaal vraagt Kerk in Actie onze aandacht  voor het dovenpastoraat binnen de PKN. De wereld van mensen die niet of slecht kunnen horen, is behoorlijk anders dan de wereld van de horende. Speciaal voor mensen die doof of slechthorend zijn is er pastoraat opgericht. Via gebarentaal probeert de voorganger contact te krijgen en iets te vertellen over het geloof in onze kerk.

Ook in onze kerk hebben we wel eens diensten gehouden voor mensen die niet of slecht kunnen horen.

We bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.

Inmiddels is de HVD alweer bij elkaar geweest om in het najaar weer een gastenmiddag met een mooi programma voor u voor te bereiden. U wordt op de hoogte gehouden!

Op zondag 7 juli hopen we met elkaar weer het avondmaal te vieren. Altijd weer bijzonder om zo samen met andere gemeenteleden aan de tafel van de Heer te mogen aanschuiven om met elkaar hetzelfde genadebrood te eten en met elkaar te gedenken dat het Zijn eigen bloed en leven heeft gekost om ons weer met God te verzoenen.

De avondmaal collecte is deze keer bestemd voor stichting de Brug. Deze stichting is u allen bekend. Al jaren bieden zij hulp aan verslaafden in onze gemeente Katwijk en aan hun naasten. Laten we hen met een gulle gave bemoedigen in het moeilijke werk welke zij namens ons allen zo trouw verrichten.

We zijn blij dat we ook deze keer op vrijdag (5 juli) het avondmaal in de grote zaal kunnen vieren o.l.v. ds B. Brunt. Een ieder voor wie de zondagse dienst te lang duurt is hartelijk welkom!

Namens de diaconie

Marijke Bor

 

Scroll naar boven